Plasty

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 11:55 | 3 komentářů | Přečteno: 6230 krát

PLASTY: První plast (dříve „umělá hmota“) byl vyroben roku 1862. Do té doby se používaly ke zhotovování nejrůznějších předmětů přírodní materiály jako dřevo, sklo, keramika, slonovina nebo jantar. Plasty tyto drahé materiály v mnoha případech plně nahradily. Jsou pevné, za tepla dobře tvarovatelné, mají malou hustotu, jsou dobrými izolátory elektrického proudu a tepla, jsou na vzduchu stálé a některé jsou odolné proti účinkům žíravin a jiných chemikálií. Plasty jsou většinou polymery. Tento název je odvozen od řeckého slova poly čili mnoho a slova mer, což znamená část. Mer je tvořen skupinou atomů, která se v makromolekule neboli velké molekule pravidelně opakuje. Makromolekuly obsahují několik set až tisíc atomů.

Dříve se vyráběly hlavně plasty napodobující přírodní materiály. Na rozdíl od přírodních materiálů jsou snadno tvarovatelné. Celuloid je plast vzdáleně připomínající slonovinu. Používal se pro výrobu kulečníkových koulí, střenek nožů, límců, manžet, kabelek a ozdobných předmětů . Existuje velké množství rozmanitých druhů plastů. Polyvinylchlorid PVC byl objeven ke konci minulého století, ale až do roku 1930 nebyl známý způsob jeho průmyslové přípravy. Polyvinylchlorid je odolný proti působení vody a proti výkyvům teploty, což se využívá např. při zhotovování okapů nebo hraček. Také se vyrábějí držáky záclon, obaly elektrických kabelů, dětské plenky a vycpávky. Další významný plast je perspex. Je průhledný a odolný proti nárazu. Vyrábějí se z něj mj. letecké padáky.

Nylon byl objeven roku 1928 chemikem Wallacem Carrothersem, pracujícím u americké firmy Du Pont. Nylon vzniká v roztoku dvou kapalin, kyseliny a diaminu. Při styku těchto kapalin dochází k vytvoření vlákna, které je možno z roztoku vytahovat a namotávat na připravené cívky. Vlákno nylonu je pevnější než všechna přírodní vlákna a tak jeho objev umožnil obrovský nárůst výroby syntetických textilií. Dámské nylonové punčochy byly uvedeny na trh roku 1940 a rychle se rozšířily po celém světě. Úspěch nylonového zboží spočíval v pružnosti a přilnavosti materiálu.

Belgičan Leo Baekeland objevil tmavou, plastickou hmotu, kterou do té doby chemici nebrali na zřetel, neboť se snažili vždy získat krystalickou, čistou látku. Při studiu vzniku polymerů se mu podařilo připravit plast, který je po něm nazýván bakelit. Bakelity mají široké využití při výrobě předmětů každodenní potřeby a elektrických zařízení. Jsou to materiály odolné proti teplu a jsou dobrými elektrickými izolátory. K zvýšení pevnosti a pružnosti se do něj vkládají textilie. Chemici se po objevení tmavého bakelitu snažili nalézt plast s podobnými vlastnostmi, ale světlejší barvou. Ve 20. letech tohoto století byly objeveny plasty, ze kterých mohou být předměty s příměsí celulosy a umělých barviv v libovolné barvě.

Do roku 1950 byla objevena řada různých plastů. Plasty našly použití v průmyslu, ale i v domácnosti, zvláště v kuchyni. Pevný polyvinylchlorid PVC se používá na pokrytí podlahy. Také byly objeveny plasty, které jsou odolné proti vodě i saponátu. Z těchto plastů je vyroben povrch mycí linky i prkénka na krájení zeleniny. Ostatní plasty, jako je polystyren, jsou využívány k výrobě nádob, talířů a košů. Nevýhodou plastů je jejich mimořádná stálost vůči vnějším vlivům – proto zůstávají dlouhou dobu na skládkách.

plasty se používají v těchto oborech : - potravinářství (láhve, uzávěry láhví- korunkové, konzervační, na pet lahve,.., sáčky, obalové matriály, ….atd.) - stavebnictví (tmely, trubky, okapy, poplastikované plechy, …) - textilní prům. (impregnace textilií, netkané textilie, silonové punčocháče/punčochy,…) - automobilový prům. (součástky, hadičky z měkčího PVC, …) - strojírenství (ochranné hmoty, součástky, ..) - doprava a transport (plastikové krytky, povlaky , víka, plastikové sedačky, …) - spotřební prům. (hračky, dárkové zboží, kbelíky, víka, uzávěry, elektronika…)

nevýhody (zápory) : - hlavně spalování plastů je nebezpečné, protože zamořuje ovzduší a ničí ozonovou vrstvu - proto vznikají různé ekologické organizace podporující třídění odpadu-(-z již využitých plastů se vyrobí nové plastové věci např. pet lahve) - jedna láhev z polyetylentereftalátu zatěžuje prostředí oproti skleněné až šestinásobně. - dnes se recyklují u nás asi 4% PET lahví, neboť existuje pouze jedna linka na jejich recyklaci. - pokud se plasty nespalují, odkládají se na různé skládky, které nemusí úplně dodržovat pravidla - nejenže skládky vypadají ve volné přírodě poněkud nevábně, ale také znečišťují půdu pod sebou tím, že vypouštějí různé jedovaté látky apod. - plasty se nerozkládají, takže vydrží na skládce dlouhou dobu, ne-li navěky

PVC Praha, 27. července 2000 - Greenpeace vítá dlouho očekávané zveřejnění tzv. Zelené zprávy Komise Evropské unie (EU) o ekologických problémech PVC (1) jakožto důležitý krok směřující k účinné akci proti mnoha ekologickým nebezpečím plynoucím z PVC. Greenpeace požaduje okamžitý zákaz spalovaní PVC a kompletní náhradu PVC jinými materiály. Taková náhrada by plně odpovídala strategii EU o nakládání s odpady, protože neexistuje bezpečný způsob likvidace PVC a recyklace problém nevyřeší (2). „Je na čase, aby i Česká republika přestala ignorovat ekologická a zdravotní rizika spojená s PVC,“ komentoval vydání zprávy MUDr. Miroslav Šuta z Greenpeace ČR. „Jsme rádi, že Evropská komise bere ekologické problémy spojené s PVC vážně a hodlá proti nim zasáhnout,“ prohlásil Axel Singelhofen, expert Greenpeace International na problematiku toxických látek. „Důkazy proti PVC uvedené v Zelené zprávě jsou zdrcující - dá se z nich učinit jediný závěr: Pryč s PVC!“ Zelená zpráva vyhodnocuje různé ekologické a zdravotní problémy vztahující se zejména k nakládání s odpady z PVC (3) a předkládá různé návrhy, jak tyto dopady snížit. Počátkem roku 2001 bude zahájena veřejná diskuse, jejímž cílem je vytvořit komplexní strategii EU ve věci ekologických dopadů způsobovaných PVC. „Zpráva názorně demonstruje, že ať už se vybere jakýkoli způsob likvidace odpadů z PVC, životní prostředí bude vždy trpět,“ zdůraznil Axel Singelhofen. „Vyzýváme Komisi EU, aby soustředila svou příští strategii na rychlou a kompletní náhradu PVC.“ Zelená zpráva uvádí, že pokud bude pokračovat současný trend nakládání s PVC, zvýší se v Evropě během příštích 20 let celkové množství spalovaného PVC na čtyřnásobek, tedy ze 0,6 mil. tun na 2,5 mil. tun ročně! I kdyby bylo recyklováno maximum PVC, celkové množství spalovaných odpadů z PVC by se snížilo pouze nevýznamně. Dokument Komise EU odhaluje, že spalovaní PVC vede k vzniku nesmírného množství nebezpečných odpadů - v mnoha případech odpadů paradoxně vzniká více, než přišlo do spalovny. Všechny kalkulované scénáře prokázaly, že pro životní prostředí je výhodnější PVC nespalovat. Dále zpráva zdůrazňuje, že spalování PVC je zvýhodňováno skrytými dotacemi, protože dodatečné náklady nutné ke speciálnímu čištění nejsou vztahovány jen k PVC, ale jsou rozpočítávány na veškerý spálený odpad. „Spalování PVC je nejhorší možná forma nakládání s touto umělou hmotou, a to jak z pohledu ochrany ŽP, tak z ekonomického hlediska,“ uvedl Singelhofen. „Pokud co nejdříve nezakážeme spalování PVC, budeme brzy zaplaveni obrovským množstvím nebezpečných odpadů a jedovatých emisí.“ „Tato zpráva je po zákazu nebezpečných hraček z PVC měkčených ftaláty dalším logickým krokem Evropské unie,“ uvedl MUDr. Šuta z české pobočky Greenpeace. Bohužel čeští politici si tyto problémy buďto neuvědomují nebo jsou pod vlivem firem, které profitují z výroby a prodeje PVC. Jinak si lze těžko vysvětlit, že v českých obchodech se s posvěcením Hlavního hygienika (HH) ČR prodávají jinde již dávno zakázané nebezpečné hračky z PVC. Také zákaz obalů z PVC byl z iniciativy ministerstva životního prostředí a přes odpor ekologických organizací odložen z roku 2001 až na rok 2008. „Doufáme, že havárie ve Spolaně Neratovice a současné kroky Evropské unie přimějí vládu a parlament k tomu, aby před problémy s PVC přestaly zavírat oči. Na podzim budou projednávány nové zákony o odpadech a o obalech, takže je šance na změnu k lepší.

Hodnocení: 2.7/5 (75 hlasů)

Komentáře (3)

Napsal: | 11.5.2017 19:50 | Odpovědět

*LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *LOL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *ROFL*

Napsal: | 7.6.2013 17:01 | Odpovědět

:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL*

Napsal: | 7.6.2013 17:01 | Odpovědět

:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL*

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !