Lidová slovesnost

Autor: Jana Murčá | 11.9.2010 19:08 | 0 komentářů | Přečteno: 4127 krát

ústní lidová slovesnost - (dále jen ULS)

- životní zkušenosti prostého člověka 
- lyrika, epika, drama - próza i drama 
- lid na venkově i ve městech 

základní útvary ULS: pohádky, pověsti, průpovědi, přísloví, hádanky, říkadla, v jiných zemích i hrdinské eposy 

pohádky
- lidový optimismus, realistické vztahy pověsti - motivy proroctví 
lyrika - vztah k přírodě, práci, lásce 
- průpovědi, přísloví, hádanky, říkadla eposy - v Rusku, Francii (Píseň o Rolandovi) 

první zprávy o ULS u nás - 14.stol.

- milostné písně pobělohorské období - úpadek literatury v češtině 
- rozvoj ULS a pololidová tvorba 
- pololid. tvorba - iterludia (Kosmánek) 
- ULS největší lit. hodnoty té doby  sociální písně - dochovala se jen malá část 

- satira - Ti sedláci ubozí 
- sbíral Sušil, Erben, Bartoš 

vznik pohádek 

pověsti
- výhledy do budoucna spojené s očekáváním lepšího života 
- zobrazují různá období (středověk - Bruncvík, husitství - Žižka, renesance - Dalibor) 
- současnost - Kozina 
- Blanická pověst 

lidová hra se zpěvy - pol.18.stol. 
- evropská zvláštnost 
- Hra o sv.Dorotě 

loutkové divadlo - 17.st. - Matěj Kopecký 

v 18.století - Národní Obrození- sběratelé 

František Ladislav Čelakovský (1799 - 1852) 

- Strakonice, gymnázium v Čes. Budějovicích, vychovatel, učitel 
- 1841 - profesor slavistiky na univ. ve Vratislavi 
- umírá v Praze 
- sbíral české a slov. národní písně a přísloví a napsal 

Slovanské národní písně (3 sv.) a Mudrosloví národů slovanského v příslovích 

vlastní verše: Smíšené básně 
- obohacení poezie umělé lidovými písněmi 
- tzv. ohlasová poezie - cítění lidu 

Ohlas písní ruských - bohatýři 
- podle ruských bylin (Ilja Muromec) 
- kroniky (Vězeň, Odplata) 
- prosté postavy 
- epické básně 
- boj s Tatary a Turky 

Ohlas písní českých 
- lyr. a satirické básně 
- ne hrdinské 

- ep. báseň Toman a lesní panna 
- nejzdařilejší Č. báseň 
- předchůdce Erbena 
- další básně - Prokop Holý,Cikánova píšťalka 
- život lidu 
- charakter lidové písně 

Význam: autor "Ohlasů", pozvedl napodobování lidové písně na uměleckou tvorbu 

Balada - lyricko-epická báseň s pochmurným dějem rychlého spádu, stručnými dialogy a tragickým zakončením. 

Karel Jaromír Erben (1811 - 1870) 

- narozen: Miletín; gymnázium v Hradci Králové; filosofie a práva 
- od 1851 archivář hl.m. Prahy, umírá v Praze 

Dílo: 
a) sběratelská činnost:Písně národů v Čechách - 3 sv. Prostonárodní české písně a říkadla 

b) básnická činnost: Kytice 

c) vědecká činnost-vydal: 
Štítného "Knížky šestery" 
Komenského "Labyrint " 
Husa "Sebrané spisy" 

d) činnost překladatelská: 
Nestorův "Letopis ruský" 
"Slovo o pluku Igorově" 

Kytice: - vznikla v roce 1853 
- dlouhá práce; postupné uveřejňování 
- jako první vyšel "Poklad"- podkladem jsou staré české lidové báje 
- jako hrdinky vystupují především ženy, mužů je velmi málo 
- zhudebnil Ant. Dvořák 
- básně: Kytice, Věštkyně, Polednice, Svatební košile, Poklad, Záhořovo lože 
- víra lidí v neměnný řád přírody a v lidskou pospolitost 

mýtus: básnický poukaz na k základním vztahům, nezávislým na historii 
- oživení mýtu - druh romantické obrany proti dějinnému vývoji => odkaz na lidské a národní hodnoty. 

- epigramy, překlady, vědecké práce, bohemistické a slavistické Božena Němcová (1820 - 1862) 

- prozaička, sběratelka ústní lidové slovesnosti 
- narozena -Vídeň; dětství prožila v Ratibořicích 
- žila ve Chvalkovicích 
- v 17 letech se provdala za J.Němce -> hodně cestovala 
- na Slovensku 
- umírá v Praze 

Dílo: 

a) poezie: romantické básně s vlasteneckými motivy 
motivy: Slavné ráno - lyrika 
Vodník - epika 
Ženám českým 

b) próza: 
1) cestopisné a národopisné črty 
Obrazy z okolí domažlického 
Obrazy ze života slovenského 

2) pohádky: 
Národní báchorky a pověsti 
Slovenské pohádky a pověsti 

3) povídky - existence dobrého člověka 
Divá Bára 
Dobrý člověk- odhalení skutečnosti 
Čtyři doby 
Sestry- možnost překonání rozporu 
V zámku a podzámčí 
Podhorská vesnice 
Karla- vztah ke Slovensku 
Chyše pod horami 

4) novinové články: 
Selská politika 
Hospodyně na slovíčko 

5) korespondence Babička (1855) 
- předmětem knihy není babiččin život, ale její postoj k životu, myšlení, jednání 
- staročeský život 
- idealizuje svoji vlastní babičku a dětství 
- rámcem knihy je čtvero ročních období
 

Hodnocení: 2.3/5 (67 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !