Biologie

GENETIKA

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:34 | 0 komentářů | Přečteno: 1729 krát

Je obor biologie zabývající se dědičností a proměnlivostí živých organismů. Dědičnost je přenos druhových vlastností z generace na generaci . Proměnlivost vyjadřuje, že jedinci téhož druhu se liší individuálními vlastnostmi (vlastnosti = znaky).

1. Znaky morfologické
- funkční – funkce, děje v těle
- psychické
2. Znaky kvalitativní, kvantitativní
- kvalitativní - barva, kvalita, …
- kvantitativní – výška,míry,obvod hlavy, …

čti více

Fotosyntéza

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:28 | 0 komentářů | Přečteno: 2995 krát

V dobách šerého dávnověku měl život rodící se na Zemi jen velmi neurčitou podobu. Prvotní jednoduché organismy vznikaly ve vodě. Přijímaly živiny z vodních roztoků, které je obklopovaly, vylučovaly odpadní látky a množily se. Tenkrát ale nebyl v prvotní atmosféře Země oxid uhličitý, natož pak kyslík. Primitivní formy života kyslík nepotřebovaly, byly to organismy anaerobní (a-, an- je latinská předpona vyjadřující zápor, nedostatek, aer je řecky vzduch, bios život). A badatelé předpokládají, že z hlediska způsobu výživy byly heterotrofní.

čti více

Evoluční teorie

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:39 | 0 komentářů | Přečteno: 2649 krát

Evoluční teorie je teorie předpokládájící, že vznik a vývoj života probíhal postupně hromaděním nahodilých změn a jejich selekcí: tj evolucí.

Pojem evoluční teorie může znamenat obecnou myšlenku, že se život vyvíjí nějakou evolucí, nebo zcela konkrétní představy, jakými principy se tato evoluce řídí, nebo i (už spíše při nesprávném použití) konkrétní cestu, jak přesně probíhala.

čti více

Ekologie v souvislostech

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:38 | 0 komentářů | Přečteno: 2847 krát

Ekologie je věda zabývající se:

a) ochranou životního prostředí

b) výzkumy, jak zabránit znečišťování prostředí

c) studiem vzájemných vztahů mezi organizmy a jejich prostředím

čti více

Ekologie

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:36 | 0 komentářů | Přečteno: 3049 krát

Ekologie je věda zabývající se:

a) ochranou životního prostředí
b) výzkumy, jak zabránit znečišťování prostředí
c) studiem vzájemných vztahů mezi oranismy a jejich prostředím

čti více

Ekologický problém - ropa

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:35 | 0 komentářů | Přečteno: 3138 krát

Ekologický problém:
Těžba ropy
Těžba ropy je sice nezbytná pro dnešní život, ale velmi ohrožuje životy mořských živočichů svými rozsáhlými úniky ropy do moře.
Hlavní zdroje ropy leží většinou mimo těžiště průmyslové výroby, proto se dopravuje většinou tankery. Podle odhadů odborníků uniká při normálním provozu těchto lodí a při čištění jejich nádrží do moře asi 33 tisíc tun ročně.

čti více

Echolokace

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:33 | 0 komentářů | Přečteno: 2191 krát

Echolokace je způsob orientace některých živočichů. Užívají ji druhy s noční aktivitou nebo žijící v jeskyních či kalné vodě. Setkáme se s ní např. u některých druhů ryb, ptáků, savců (hmyzožravci, netopýři, delfíni). Zjednodušeně můžeme říci, že živočich vydává zvuky(zpravidla ultrazvuky) a zachycuje jejich ozvěnu (echo), tj. signál odražený od předmětu v prostoru.

čti více

Dýchání, dýchací soustava

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:31 | 1 komentářů | Přečteno: 3661 krát

S prvním nádechem přicházíme na svět, s posledním výdechem odcházíme.

Proč dýcháme
Miliardy buněk v našem těle potřebují, kyslík aby mohli uvolňovat energii z potravy. Kyslík se získává ze vzduchu pomocí dýchání, dýchání umožňuje dýchací soustava. Z dýchací soustavy se kyslík přemístí do oběhové soustavy, a ta ho dopraví do buněk.
 

čti více

Dýchání rostlin

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:29 | 0 komentářů | Přečteno: 2051 krát

Jak dýchají rostliny?
Rostliny dýchají kyslík úplně stejně jako drtivá většina všech organismů. Bez kyslíku se obejdou pouze určité skupiny bakterií, některé jednobuněčné organismy a vzácněji i mnohobuněční živočichové - například ti, kteří žijí celý život v bahně nebo parazitují v trávicím traktu. Z obratlovců dokáže bez kyslíku přežít třeba karas, ale pouze dočasně – v zimě je schopen přečkat několik měsíců na dně zamrzlých tůní, kde se kyslík rychle vyčerpá. 

čti více

Dinosauři

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 10:27 | 0 komentářů | Přečteno: 1712 krát

Poslední dinosauři vymizeli z povrchu zemského před 65 milióny lety. Avšak 160 miliónů let si drželi výsadní postavení na této planetě. Odkud tito ohromní plazi pocházeli, jak skutečně vypadali a co bylo příčinou jejich vyhynutí?
Historie Země se dá rozdělit od prvopočátku do několika ér (datuje se před 4 500 milióny lety). Období dinosauřího rozmachu zaplňuje éru druhohor. Vymezení této éry probíhá ve třech obdobích - období trias (před 256 až 208 milióny let), jura (před 208 až 146 milióny let) a křída (146 až 65 milióny let).

čti více

6

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !