Biologie

Jehličnaté stromy

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:56 | 0 komentářů | Přečteno: 2113 krát

Jedle bělokorá
Abies alba Mill.
- silně náchylná vůči exhalacím
- šišky rostou směrem vzhůru

Modřín opadavý
Larix decidua Mill.
- hrbolky = brachyblasty
- jehlice opadavé v chomáčcích po 20-40

čti více

Jehličnany

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:56 | 0 komentářů | Přečteno: 3177 krát

Jedle bělokorá
Abies alba Mill.
- silně náchylná vůči exhalacím
- šišky rostou směrem vzhůru
Modřín opadavý
Larix decidua Mill.
- hrbolky = brachyblasty
- jehlice opadavé v chomáčcích po 20-40
Smrk ztepilý

čti více

Chvostoskok

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:55 | 1 komentářů | Přečteno: 3295 krát

Chvostoskok patří do kmene Členovci,
podkmen Vzdušnicovni,
třída Chvostoskoci.

Charakteristika


Chvostoskok je bezkřídlý hmyz milimetrových rozměrů. Měří 6 – 9 milimetrů. Tělo má členěné na hlavu, hruď a zadeček. Pohybuje se lezením a má 3 páry nohou. Rozmnožuje se pohlavně. Žije pouze na souši. Nejčastěji ho můžeme najít v lesích, loukách, pastvinách a na polích. Ojediněle i doma na pokojových rostlinách.

čti více

Chřestýši

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:48 | 0 komentářů | Přečteno: 2592 krát

První hadi se na zemi objevili asi před sto miliony let. Když byli kontinenty pojené, osídlili celý svět. Tito velcí primitivní hadi mající ještě zbytky končetin se vyvinuly z ještěrů. Stejně jako jejich předkové, nebyli tito hadi jedovatí, kořist dusili stejně jako dnešní hroznýšovití. První jedovatí hadi se vyskytovali před 20-30 miliony let. Jejich tělo bylo kratší, mohutnější a rychlejší.

čti více

Charles Robert Darwin

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:47 | 0 komentářů | Přečteno: 1717 krát

Původce teorie organického vývoje podle přirozeného výběru, se narodil 12.února 1809 v anglickém městě Shrewsbury. V 16 letech začal studovat na Edinsburské univerzitě lékařství, po čase přestoupil na Cambridgeskou univerzitu, aby tam studoval na kněze. Na jednoho profesora se mu podařilo udělat takový dojem, že ho doporučil na místo přírodovědce na výzkumné plavbě na Lodi Bengle. Díky tomu se z toho vyklubala nejužitečnější plavba po oceánu v dějinách západní vědy.

čti více

Hurikány

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:46 | 0 komentářů | Přečteno: 2852 krát

Co je to hurikán
Hurikán je tropická cyklona, ne však jediná. Tropické cyklony se odlišují podle místa svého vzniku a působení. . Hurikány působí v Atlantském oceánu. Hurikánem se tato bouře stane při zvýšení rychlosti větru nad 33 metrů za sekundu, což je přibližně 120 kilometrů za hodinu. Avšak například letošní hurikán Ivan měl nad pevninou rychlost větru 210 kilometrů za hodinu. Každý správný hurikán je cyklický, tedy se točí okolo středu. Tento střed se u hurikánů nazývá oko.

čti více

Hlemýžď zahradní (helix pomatia)

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:42 | 0 komentářů | Přečteno: 2231 krát

Tento druh žije v noci a schovává pod mechem nebo v opadance tak uniká slunečním paprskům. Vápnitá skořápka (ulita) chrání měkké tělo hlemýždě vysušením. V létě se ústí skořápky uzavírá blankou z tuhého slizu,v zimě víčkem z vápenité hmoty. Hlemýždi se živí většinou živými nebo odumřelými rostlinnými tkáněmi .

čti více

Hadi

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:41 | 0 komentářů | Přečteno: 1727 krát

Hadi náleží stejně jako ještěři do řádu šupinatých ,neboť mají pokožku krytou šupinami. Chybí jim močový měchýř a většina z nich má pouze jednu plíci. Hadům zcela chybí sluch a většinou mají i špatný zrak. Jejich oči bez víček jsou překryty průhlednou blankou, která jim dodává strnulý skelný výraz. Kořist hadi nalézají pomocí dlouhého rozeklaného jazyka, kterým přenášejí vjemy do chuťového orgánu, a pomocí čichu. Většina krajt, hroznýšů a chřestýšů má navíc jamky vnímající teplo vyzařované tělem jejich kořisti.

čti více

Gepard

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:39 | 0 komentářů | Přečteno: 1548 krát

O gepardovi se mluví jako o chrtovi mezi kočkovitými šelmami. Ploché, štíhlé tělo, dlouhé nohy, malá kulatá hlava - to vše svědčí o tom, že je předurčen rychlému běhu. Je to sprinter jak se patří, mezi savci je vůbec nejrychlejší. Na krátkém úseku dokáže běžet rychlostí přes 110 km/hod. Svou kořist vyhlíží z nějakého vyvýšeného místa, pak prudce vyrazí a spoléhá na moment překvapení. Nepodaří-li se mu oběť dostihnout, nechá ji být.

čti více

Geologie Země

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 16:36 | 0 komentářů | Přečteno: 2657 krát

Prekambrium
Země vznikla před 4,7 mld. let. Prekambrium trvalo asi 4 mld. let, což je přibližně 88% jejího stáří.
GEOLOGICKÝ VÝVOJ:
Na počátku prekambria velmi často pronikalo na povrch Země horké magma. K této zvýšené vulkanické činnosti přispívala vysoká teplota Země a přísun tepla z rozpadu radioaktivních prvků.

čti více

5

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !