Švýcarsko

Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 14:10 | 1 komentářů | Přečteno: 4223 krát

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Oficiální název (český):
Švýcarská konfederace

Oficiální názvy (v jiných jazycích):
Schweizerische Eidgenossenschaft, Confédération suisse, Confederazione svizzera, Confederaziun svizra

Státní zřízení:
republika

Členství v mezinár. organizacích:
ESVO, OECD

Hlavní město (počet obyvatel):
Bern (128 tis.)

Největší město (počet obyvatel):
Curych (839 tis. s aglomerací)

Rozloha (pořadí ve světě):
41 293 km2 (132.)

Počet obyvatel (pořadí):
7 040 000 (89.)

Úřední jazyky:
němčina, francouzština, italština

Kontinent:
Evropa

Měna:
Švýcarský frank (asi 22 Kč)

Náboženství:
49% Katolíci, 48% Protestanti

Prezident:
Flavio Cotti

HDP:
24 483 USD

Inflace:
2.0%

Hlavní obchodní partneři:
Německo, Francie, Itálie

Úvod (hiSTORIE):

Ve starověku bylo území dnešního Švýcarska součástí Římské říše. V průběhu jejího rozkladu byly části švýcarského území osídleny kmeny Alamanů, Burgundů a Bavorů. Od 6. století byla většina území součástí Franské říše. Střed země se dostal v průběhu 12. a 13. století do držení rodu Habsburků. Boj proti Habsburkům dal základ pro vytvoření konfederace, Věčného spolku, v němž se roku 1291 spojily kantony Schwyz, Uri a Unterwalden a později další oblasti. Až do počátku 16. století pak pokračoval švýcarský nápor do severní Itálie . Nezávislost konfederace byla potvrzena i po třicetileté válce roku 1648. Po Velké francouzské revoluci bylo Švýcarsko dobyto francouzskými vojsky a vytvořena Helvetská republika jako závislý stát Francie . V průběhu napoleonských válek byla nezávislost Švýcarska obnovena a na Vídeňském kongresu roku 1815 uznána ”věčná neutralita" země. V roce 1847 se některé kantony pokusily odtrhnout a vypukla občanská válka. Roku 1848 byla přijata nová ústava a vytvořen spolkový stát. Za obou světových válek zachovávalo Švýcarsko neutralitu. V roce 1986 Švýcaři odmítli vstup do OSN.

Švýcarsko:

Je malá, hornatá země na jihovýchodě Evropy vyznačující se politickou neutralitou, velkým množstvím bohatých bank, světově proslulou ekonomikou, čistotou a kravami pasoucími se na úbočích hor. Karel Čapek kdysi řekl, že Švýcarsko je hornatá země tlustě pomazaná máslem.

Krajina: Zejména v centrální oblasti a na jihozápadě Švýcarska se tyčí Alpy, které jsou až do výšek 2000 metrů nad mořem zalesněné. Z Alpských vrcholů je nejznámější Matterhorn s výškou 4478 metrů nad mořem. Hornatá oblast pokrývá zhruba 60% země. Švýcarská krajina je členitá a v nížinách velmi hustě obydlená. Jak už jsem se zmínil, 60% území je hornatého povrchu a z toho vyplývá, že Švýcaři mají jen málo půdy na výstavbu obydlí. Tím dochází k nerovnoměrné hustotě osídlení. Alpy také kladou překážku silnicím, proto Švýcaři v minulosti museli dělat tunely pro dálnice spojující města mezi sebou. Tunely poblíž hranic mají v sobě vestavěnou “železnou stěnu”, která se v případě ohrožení země spustí, aby se nepřítel musel složitě škrábat přes alpské vršky po úzkých silničkách. Protože Švýcarsko je zemí bohatou, má dostatek prostředků k tomu, aby se o svoji krajinu staralo. Všechna města, vesnice a jiná obydlí jsou stavěna v zeleni, tudíž i když jsou domy vedle sebe na těsno namačkány, nemáte pocit, že žijete na sídlišti v Bohnicích.

Podnebí a klima: Klimatické podmínky ve Švýcarsku jsou velmi rozdílné; od drsného podnebí na horských hřebenech až po středomořskou vegetaci v nížinách na jihovýchodě Švýcarska u hranic s Itálií, kde kolem tamních jezer rostou středomořské palmy. Celkem je ve Švýcarsku příjemné klima, tudíž je v zemi velká řada oblíbených rekreačních letovisek. Nejznámější z nich se nacházejí na úbočích alpských masivů nebo u břehů jezer. Nejznámějším jezerem je Ženevské jezero, déle zde jsou jezera Bodamské a Neuchatelské.

Obyvatelstvo: Ve Švýcarsku vedle sebe žijí čtyři národnostní skupiny; Němci (na severu země), Francouzi (na jihozápadě země), Italové (na jihovýchodě), Rétorománci - hlásí se k původnímu obyvatelstvu. Zvláštností je, že si všechny národnostní skupiny ponechávají svůj jazyk a vzájemně se jazykově nemísí. Proto můžete narazit na místo, kde vedle sebe žijí Italové a Francouzi. Švýcaři jsou velmi příjemní lidé, kteří se stále usmívají, jsou neobyčejně zdvořilí a dobře vychovaní. Proto vedle sebe domy nemusí mít masivní ploty jako u nás, ale postačí keřík živého plotu.

Kultura: Švýcarsko nemá silnou tradici v umění, ale je zemí, která je velmi navštěvována cizími spisovateli a umělci. Například Voltaire, James Joyce a Charlie Chaplin žili nebo pracovali ve Švýcarsku. V osmnáctém století Rousseauovy spisy hrály v Ženevě důležitou roli při vývoji demokracie. Carl Jung se svými výzkumy v Curychu přispěl k rozvoji moderní psychoanalýzy. Naopak mnoho významných Švýcarů opustilo zemi a udělali si jméno v cizině, například architekt Le Corbusier, malíř Paul Klee a jiní.

Ekonomika: Švýcarskou měnou je Švýcarský frank o hodnotě asi 22 Kč. Životní náklady ve Švýcarsku jsou poměrně vysoké, pravděpodobně nejvyšší z celé Evropy. V současné době prodělává země mírnou stagnaci, jako by čekala, až ji ostatní Evropské země doženou. Ale i přesto je Švýcarská ekonomika velice stabilní a ve světě něco znamená.

Města: Hlavním švýcarským městem je Bern, z Německé oblasti Švýcarska je největší město Curych dalším důležitým kulturním a průmyslovým městem je Basel na hranicích mezi Německem a Švýcarskem. Ve Francouzské části Švýcarska je nejdůležitějším městem Ženeva na hranicích s Francií. O Ženevě bych se zmínil trochu rozsáhleji, protože dobře demonstruje Švýcarský styl. Leží v západní části Ženevského jezera. Symbolem Ženevy je vodotrysk postavený na molu na břehu jezera. Chrlí vodu rychlostí až 250 litrů za vteřinu, do výšky 145 metrů. Břehy jezera lemují zelené parky se sochami a lavičkami, zvláštní kuriozitou (symbolem Ženevy) jsou obrovské hodiny (s vteřinovou ručičkou přesahující délku 2,5 metru) zapuštěné v trávníku. Teprve za řadou parků stojí řada Ženevských budov. Druhým nejdůležitějším městem je Lausanne, ležící jen několik kilometrů od Ženevy na severním břehu Ženevského jezera.

Politická organizace: Jak už sám název říká (Švýcarská konfederace) země má konfederativní uspořádání samostatných kantonů. Kantony jsou oblasti velikostí větších našich okresů, každý kanton má své hlavní město, ústřední švýcarská vláda sídlící v Bernu je na mínění a politické vůli kantonů závislá. Švýcarsko je známo tím, že jeho ústřední vláda je velice neokázalá, velice úsporná.

Armáda: Švýcarsko má velice zvláštní tradici v obraně země, protože země je neutrální a podařilo se ji už velkou řadu let, ba i století, vyhnout válce, přesto má vybudovanou pro obranu země svou armádu. Ta je organizována zcela jinak než u nás, každý vojensky činný Švýcar má u sebe doma svoji uniformu, svoji zbraň a pravidelně se zúčastňuje vojenských cvičení. Čím má vyšší vojenskou hodnost, tím častěji tráví čas na vojně. Obyčejní vojáci chodí na vojnu na jeden den za rok, ale ten, kdo má vysokou hodnost, tráví na vojně každý rok třeba i měsíc. Tito lidé potom na vojnu chodí a vzájemně se tam poznávají, což jim slouží i k obchodním záležitostem.

Průmysl: Švýcaři se odjakživa orientují na průmyslovou výrobu s vysokou přidanou hodnotou, to jest průmysl, kde je minimum materiálu a maximum lidské práce. Proto se stal jedním symbolem Švýcarska hodinářský průmysl. Dodnes jsou Švýcarské hodinky z nejprestižnějších na světě. Jmenovitě například Omega, Tisot, Cartier nebo JVC Schaffhausen. Posledně jmenované jsou snad opravdu nejdražší, jejich cena na našem trhu je od 65 000 KČ za nejlevnější typ, až do 6 000 000 KČ. Hodinářský průmysl ve Švýcarsku prý začal tím, že když byli v zimě obyvatelé místních domů zaskočeni sněhem a neměli co dělat, vytvářeli jemné mechanismy do hodinek. Dále je ve Švýcarsku rozvinut chemický průmysl a farmaceutický průmysl (výroba léků) jehož centrem je Basel.

Architektura: Švýcarské tradiční stavby jsou Alpské domy se šikmou střechou a s dřevěným obkladem stěn. Dřevěné stavby jsou ve Švýcarsku na lukách hor velmi oblíbené. Ale Švýcarsko má i tradici moderní architektury, pochází odtud například světoznámý architekt Mario Botta, který zde realizoval řadu svých staveb. Je zde ovšem i mnoho staveb cizích architektů.

Nerosty: Ve Švýcarsku je nedostatek vůbec většiny surovin, proto se Švýcaři odjakživa orientovali na materiálově i energicky nenáročná odvětví průmyslu s rozhodujícím podílem kvalitní pracovní síly.

Zvěř: Švýcarským “zvířecím znakem” je kráva. Krávy se od jara, kdy je lidé z vesnice vyženou na horské stráně, do podzimu, kdy je lidé zaženou zpět do vesnic, pasou na úbočích Alp. Švýcarskou tradicí sloužící k identifikaci krav je zvon zavěšený krávě na krku. Každá kráva má jiný zvon, který jinak zvoní, tak se od sebe dají rozeznat. Dnes se identifikují pomocí čísel vyražených na uchu, ale zvon nosí na krku jako tradiční ozdobu. Na vrcholcích Alp žijí vysokohorská zvířata, jako třeba horská koza. Na stráních pod horami jsou již zmíněné krávy, dále zvěřina shodná s tou naší. V nížinách u velkých měst moc zvěře (až na vrabce a jiné ptactvo v parcích) není. Nejvíce zvěře žije ve Švýcarsku právě na zachovalých stráních hor.

Rostlinstvo: Nejvíce se ve Švýcarsku pěstují jablka. V horských oblastech rostou vzácné chráněné rostliny, jako například Protěž Alpská nebo Hořec, podle kterého má název mnoho hotelů a penzionů (latinsky Encián). V horských oblastech převládají smrkové porosty, se stoupající nadmořskou výškou přecházející v kosodřevinu. Na jižních svazích se pěstuje vinná réva. Na pobřežích velkých vodních ploch (například Ženevské jezero) se daří středomořskému rostlinstvu (např. palmám a oleandrům).

PŘÍLOHA:

Spolková rada:

Členové spolkové rady v roce 1996. Zleva doprava kancléř konfederace od roku 1991 François Couchepin, spolkoví radové Ruth Dreifussová, Adolf Ogi, Arnold Koller, Jean-Pascal Delamuraz, Flavio Cotti, Kaspar Villiger, Moritz Leuenberger. Spolkovou radu, která má 7 členů, volí na 4 roky Spolkové shromáždění sestávající z 46 členů Rady kantonů a dvousetčlenné Národní rady. Národní rada je volena na 4 roky systémem poměrného zastoupení. Spolková rada volí ze svých členů spolkového prezidenta, který vykonává úřad 1 rok.

Prezidenti:

1848 Jonas Furrer

1850 Charles Henri Druey

1851 Josef Munzinger

1852 Jonas Furrer

1853 Wilhelm Naeff

1854 Friedrich Frey-Hérosé

1855 Jonas Furrer

1856 Jakob Stämpli

1857 Constant Fornerod

1858 Jonas Furrer

1859 Jakob Stämpli

1860 Friedrich Frey-Hérosé

1861 Josef Martin Knüsel

1862 Jakob Stämpli

1863 Constant Fornerod

1864 Jakob Dubs

1865 Karl Schenk

1866 Josef Martin Knüsel

1867 Constant Fornerod

1868 Jakob Dubs

1869 Emil Welti

1870 Jakob Dubs

1871 Karl Schenk

1872 Emil Welti

1873 Paul Cérésole

1874 Karl Schenk

1875 Johann Jakob Scherer

1876 Emil Welti

1877 Joachim Heer

1878 Karl Schenk

1879 Bernhard Hammer

1880 Emil Welti

1881 Numa Droz

1882 Simon Bavier

1883 Louis Ruchonnet

1884 Emil Welti

1885 Karl Schenk

1886 Adolf Deucher

1887 Numa Droz

1888 Wilhelm Friedrich Hertenstein

1889 Bernhard Hammer

1890 Louis Ruchonnet

1891 Emil Welti

1892 Walter Hauser

1893 Karl Schenk

1894 Emil Frey

1895 Josef Zemp

1896 Adrien Lachenal

1897 Adolf Deucher

1898 Eugčne Ruffy

1899 Eduard Müller

1900 Walter Hauser

1901 Ernst Brenner

1902 Josef Zemp

1903 Adolf Deucher

1904 Robert Comtesse

1905 Marc-Emile Ruchet

1906 Ludwig Forrer

1907 Eduard Müller

1908 Ernst Brenner

1909 Adolf Deucher

1910 Robert Comtesse

1911 Marc-Emile Ruchet

1912 Ludwig Forrer

1913 Eduard Müller

1914 Artur Hoffmann

1915 Giuseppe Motta

1916 Camille Decoppet

1917 Edmund Schulthes

1918 Felix Calonder

1919 Gustave Ador

1920 Giuseppe Motta

1921 Edmund Schulthes

1922 Robert Haab

1923 Karl Scheurer

1924 Ernest Louis Chuard

1925 Jean-Marie Musy

1926 Heinrich Häberlin

1927 Giuseppe Motta

1928 Edmund Schulthes

1929 Robert Haab

1930 Jean-Marie Musy

1931 Heinrich Häberlin

1932 Giuseppe Motta

1933 Edmund Schulthes

1934 Marcel Pilet-Golaz

1935 Rudolf Minger

1936 Albert Meyer

1937 Giuseppe Motta

1938 Johannes Baumann

1939 Philipp Etter

1940 Marcel Pilet-Golaz

1941 Ernst Wetter

1942 Philipp Etter

1943 Enrico Celio

1944 Walter Stampfli

1945 Eduard von Steiger

1946 Karl Kobelt

1947 Philipp Etter

1948 Enrico Celio

1949 Ernst Nobs

1950 Max Petitpierre

1951 Eduard von Steiger

1952 Karl Kobelt

1953 Philipp Etter

1954 Rodolphe Rubattel

1955 Max Petitpierre

1956 Markus Feldmann

1957 Hans Streuli

1958 Thomas Holenstein

1959 Paul Chaudet

1960 Max Petitpierre

1961 Fridrich Wahlen

1962 Paul Chaudet

1963 Willy Spühler

1964 Ludwig von Moos

1965 Hans-Peter Tschudi

1966 Hans Schaffner

1967 Roger Bonvin

1968 Willy Spühler

1969 Ludwig von Moos

1970 Hans-Peter Tschudi

1971 Rudolf Gnägi

1972 Celio Nello

1973 Roger Bonvin

1974 Ernest Brugger

1975 Pierre Graber

1976 Rudolf Gnägi

1977 Kurt Furgler

1978 Willi Ritschard

1979 Hans Hürlimann

1980 Georges-André Chevallez

1981 Kurt Furgler

1982 Fritz Honegger

1983 Pierre Aubert

1984 Léon Schlumpf

1985 Kurt Furgler

1986 Alfons Egli

1987 Pierre Aubert

1988 Otto Stich

1989 Jean-Pascal Delamuraz

1990 Arnold Kohler

1991 Flavio Cotti

1992 Rene Felber

1993 Adolf Ogi

1994 Otto Stich

1995 Kaspar Villiger

1996 Jean-Pascal Delamuraz

OSOBNOSTI:

Adolf Ogi, spolkový rada od roku 1988, spolkový prezident v roce 1993, v roce 1996 přednosta vojenského úřadu.

Arnold Koller, spolkový rada od roku 1987, spolkový prezident v roce 1990, v roce 1996 viceprezident spolkové rady a přednosta úřadu spravedlnosti a policie.

Flavio Cotti, spolkový rada od roku 1987, v roce 1991 spolkový prezident, v roce 1996 přednosta úřadu zahraničních věcí.

Jean-Pascal Delamuraz, spolkový rada od roku 1984, spolkový prezident v roce 1989 a 1996, současně přednosta úřadu národního hospodářství.

Kaspar Villiger, spolkový rada od roku 1989, spolkový prezident v roce 1995, v roce 1996 přednosta finančního úřadu.

Hodnocení: 2.8/5 (38 hlasů)

Komentáře (1)

Napsal: | 20.9.2013 15:37 | Odpovědět

*YES* *ROFL* *LOL* *WALL* :-/ 8-) :-! :-D :-( ;-) :-)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !