Švédsko

Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 14:18 | 0 komentářů | Přečteno: 2271 krát

Švédsko, které zaujímá větší východní a nejjižnější část Skandinávského poloostrova, je plochou čtvrtá největší země. Jeho obyvatelé již používají výhod velkorysého sociálního systému a jejich životní úroveň patří k nejvyšším na světě. Švédsko se honosí tradicí dlouhodobé neutrality, rozvinuté demokracie a ochrany lidských práv.
Švédsko je možno rozdělit na dvě velké fyzickogeografické jednoty. Rozsáhlé plošiny a pohoří na severu vyplňují 2/3 plochy země, jsou hustě zalesněny a jsou bohaté na zdroje nerostných surovin. V nížnné oblasti , která tvoří zbylou jižní třetinu, žijí 4/5 obyvatelstva.
Z Norska na území Švédska zasahuje dlouhé Skandinávské pohoří, které ne severu vrcholí v pohoří Kjolen (nejvyšší hora Kebnekaise 2 123 m). Vyšší horské masivy na severu jsou zaledněné. Od masívů se terén sklání k jihovýchodu do bažinatých plošin. Plošiny jsou prořezány množstvím toků (Torne, Kalix, Lule, Skellfte, Ume, Angerman, Indasl, Ljusnan a Dal). Na horním toku Každého z nich je velké umělé nebo přirozené jezero.
Jižněji se pak nachází Svealand, nížinatá oblast. Největší jezera, která jsou typickým rysem švédské krajiny a tvoří více než 4% plochy země, se vyskytují na jihozápadě: Vanern a Vattern. Na jihu teče jediná velká řeka- Gota. Jižně od jezer, ve Smalandu, se krajina lehce zvedá, ale na nejzazším jihu, v hustě zalidněném Skane opět převládá rovinný terén. Pobřeží Baltu a Botnického zálivu je členité a skalnaté, na jihovýchodě lemované dvěma velkými ostrovy Gotland a Oland.
Téměř 15% Švédského území je za polárním kruhem, Zatímco jižní cíp leží ve stejné zeměpisné šířce ja Kodaň v Dánsku. Proto jsou teplotní rozdíly velké (7-9 Celsia). Klima JZ Švédska je ovlivňován Golfským proudem. Ten způsobuje deštivé zimy a relativně chladná léta. S a V jsou ovlivňovány větrem ze Sibiře, díky tomu jsou citelně chladnější než J.
Vegetace odráží klimatické členění. Roviny ve Skane a na JZ jsou porostlé bukovými, dubovými a habrovými lesy. Ty směrem k severu nebo do vyšších poloh ustupují borovicím a smrkům. Na plošinách Smalandu a Norrlandu dominují jehličnaté lesy, které celkem pokrývají 2/3 Švédska. Značnou část zejména na jihu pokrývají rašeliniště. V horách - od 900 m na jihu a od 500 m na severu- nastupuje alpinské pásmo se zakrslými břízami, které přecházejí v porosty kosodřevin. Nejvyšší polohy mají charakter tundry.
Severní Norrland a Švédská část Laponska, kde se zachovaly původní lesy. 3/4 lesů Švédska jsou obhospodařovány dřevařskými společnostmi a soukromými vlastníky.
Švédská zvířena je poměrně zachovalá a chráněná. Zejména na severu se vyskytují jeleni, sobi, losi, vzácněji vlci, medvědi, rysi a rosomáci. Za polárním kruhem polární lišky, zajíci a kur sněžný. Ve vodách vydry a vysazení bobři. Bohatost fauny umožňuje rozšířený sportovní lov a rybolov.
Švédsko je bohaté na ptáky (na pobřeží rackov a kajky, v lesích např. orel královský, mokřiny jeřáby). Bohatá je sladkovodní, méně mořská fauna. V roce 1988 ale znečištění moře u západního pobřeží způsobilo hluboký pokles úlovku ryb. Také populace tuleňů byla silně postižena smrtonosným virem.

Raná historie není dobře zdokumentovaná. Proto první zmínky o Švédsku pocházejíněkdy z roku 300 n.l., kdy Švédsko obývali kmeny Gótů. Stejně jako v Norsku obývali zemi okolo roku 700 Vikingové. Ti zahájili expanzi do Pobaltí. Období nestability skončilo v polovině 13. stol. V roce 1397 byla uzavřena tzv. Kalmárská unie pod vedením Dánska a Erik POmořanský byl postupně korunován za krále švédského, norského a dánského.
Švédsko zůstalo během obou světových válek neutrálním. Stalo se členem OSN, ale nevstoupilo do NATO.
Švédsko je konstituční monarchií, jehož hlava - král - má pouze reprezentativní funkci. Zákonodárnou moc tvoří jednokomorový parlament s 349 poslanci, volenými na tři roky. Výkonnou moc má osmnáctičlenná vláda v čele s předsedou.
Na regionální úrovni existuje 24 krajů (každý řízen guvernérem).
Švédsko je národnostně i kulturně jednotný stát. Švédština má společný základ s ostatními skandinávskými zeměmi (mimo finštiny). Nejpočetnější menšinou jsou Finové žijící stejně jako původní etniku Sámů (laponců) na severu Švédska.
Rozmístění obyvatel je
Rozmístění obyvatel je značně nerovnoměrné, téměř 85% jich žije ve městech a kolem 1/3 populace v aglomeracích tří největších měst. Porodnost nízká, přičemž polovina dětí se narodí mimo manželství.

Šédsko patří mezi hospodářsky nejvyspělejší země světa s velmi vysokou koncentrací výroby i kapitálu.
Nejdůležitějším odvětvím zemědělství pro Švédsko je těžba dřeva. Důležitou produkční oblastí je Norrland, jehož řeky zásobují energíí množství pil a také papírny.
Podmínky pro zemědělskou jsou příznivé pouze na jihu, celkem orná půda zaujímá 7% plochy Švédska. Nejintenzivněji je půda využívaná v úrodném Skane. V krátkém vegetačním období se pěstuje cukrovka, na jihu pšenice, dále ječmen, oves, brambory, a další krmné produkty. Na farmách o průměrné velikosti 35 ha totiž jasně dominuje chov skotu a vepřů (již méně ovcí). Rybolov stačí pokrýt domácí spotřebu. Loví se makrely, sledi a tresky.
Švédsko proslulo těžbou kvalitní železné rudy v oblasti Kiruna- Gallivare na severu země. té se stále těží téměř 15 mil. tun, ale víznamná je také produkce rud zinku, olova, mědi, wolframu, stříbra a zlata. Existují zásoby uhlí na jihu, fosfátu, rašeliny a kvalitního kamene.
Výroba i spotřeba elektřiny je veliká. Prakticky půl na půl se na ní podílejí vodní a jaderné elektrárny.
Nejdůležitějším průmyslovým odvětvým je strojírenství zaměřené na výrobu automobilů (Volvo, Saab, Scania) v Goteborgu a Sodertalje. Významná je také produkce lodí(Goteborg a Malmo), letadel(Malmo, Linkoping, Trollhattan), zbraní, investičních celků, energetických zařízení a elektrotechniky..... Švédsko je 3. největším výrobcem celulózy na světě. Tradiční je výroba barevných kovů. Z chemického průmyslu známe výbušniny.
Ve vnitrostátní nákladní dopravě je stále potřebnou složkou železnice (i když ztrátovou). I ve Švédsku dominuje automobilová doprava. Švédsko se svou rozlohou patří k nejvíce automobilizovaným zemím světa. V zahraniční přepravě je nejdůležitější námořní doprava(Goteborg, Stockholm, Malmo, Lulea, a Helsingborg). Leteckou dopravu zajišťuje na 40-ti letištích společnost SAS. Stockholmské mezinárodní letíště Arlanda patří k nejvýznamňejším v Evropě.
Základní údaje
Rozloha: 449 964 km2
Nejvyšší hora: Kebnekaise 2123 m
Nejdelší řeka: Gota-Klar 720 km
Největší jezero: Vanern 5 320 km2
Počet obyvatel(1994): 8 820 000
Největší města: Stockholm(hlavní),Goteborg,Malmo,Uppsala,Linkoping,Orrebro
Úřední jazyk: Švédština
Oficiální náboženství: švédská luteránská církev
Měna: švédská koruna
Hrubý domácí produkt: 198 mld. dolarů
Hrubý domácí produkt na osobu(1993): 22 700 dolarů

Hodnocení: 2.8/5 (33 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !