Planeta URAN

Autor: Tom Lexís | 6.11.2010 21:29 | 0 komentářů | Přečteno: 2361 krát

Uran je čtyřikrát větší než Země a je třetí největší planetou ve sluneční soustavě.Obíhá kolem slunce jako sedmá planeta a je třetím ze čtyř plynných obrů.(Plynní obři jsou 4 největší planety sluneční soustavy:Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Jsou tvořeny především vodíkem a heliem, avšak v jejich středu je zřejmě pevné jádro. Všechny planety tohoto typu mají měsíce a systémy prstenců.)
Jeho kamenné jádro je obaleno pláštěm z plynů a ledů.Plášť je obklopen atmosférou obsahující metan, který dává Uranu jeho charakteristickou modrozelenou barvu. Uran leží ve vnější chladné části sluneční soustavy, kde je teplota -210 C. Ačkoliv má 15 měsíců a soustavu prstenců, Uran sám je téměř nezajímavý. Jedinou zvláštností, kterou pozorovala kosmická sonda Voyager 2 během návštěvy v roce 1986, bylo několik metanových mračen. Osa rotace Uranu je odkloněna přibližně o 98 stupňů od roviny, v níž planety obíhají Slunce. Na rozdíl od ostatních planet rotuje Uran na svém boku. Velký sklon rotační osy má za následek, že během celé rotační doby, která trvá asi 84 let, je vždy jeden z pólů 42 let neustále ozářen a dalších 42 let v temnu. Uran je však tak daleko od Slunce, že rozdíl teploty mezi létem a zimou na pólech je pouze 2 stupně Celsia.
Za velmi dobrých pozorovacích podmínek je Uran vidět i pouhým okem. Při pohledu dalekohledem vypadá jako malý modrozelený disk. Zatím bylo objeveno 15 jeho měsíců. Jejich oběžné dráhy leží v rovině rovníku Uranu, měsíce obíhají stejným směrem, jakým rotuje planeta. Tato rovina je téměř kolmá na rovinu ekliptiky, protože Uran je sklopen na bok. Důsledkem je, že během oběžné doby v roce 1945 a 1987, kdy Uran byl pólem k Zemi, byly oběžné doby dráhy měsíců vidět ,,v rovině“ takřka jako přesné kružnice. V jiném období, například v letech 1966 a 2008, jsou oběžné dráhy měsíců vidět z boku, takže se zdá, že se měsíce pohybují podél přímky vpřed a vzad.

URANOVY PRSTENCE
Prstence kolem Uranu neuvidíme snadno, protože se skládají z jednoho z nejtmavších materiálů ve sluneční soustavě. Poprvé byly ze Země pozorovány v roce 1977, když zakryly světlo z hvězdy, přes kterou Uran na obloze přecházel. Z větší blízkosti pozoroval v roce 1986 soustavu jedenácti úzkých prstenců Voyager 2. Prstence se skládají z kamenů o velikosti asi 1m. Prstenec Epsilon mění svou šířku od 20 do 100 km.
MĚSÍCE 
Uran má 15 známých měsíců, všechny se skládají z tmavé směsi horniny a ledu. Čtyři největší (Oberon, Titania, Umbriel, Ariel) jsou pokryty množstvím meteorických kráterů. Pátý největší měsíc, Miranda, má mimořádně rozmanitý povrch s pláněmi plnými kráterů, obrovskými útesy a kaňony.


Složení atmosféry
Vodík ............85%
Helium ..........12%
Metan ............3%
Základní údaje
Průměrná vzdálenost od Slunce......................2,87 mld km
Rovníkový průměr...................................51 118 km
Doba rotace kolem osy..............................17,9 hodin
Doba oběhu kolem Slunce............................4,01 let
Rychlost oběhu kolem Slunce........................6,81 km/s
Teplota v horních vrstvách........................-210 C
Hmotnost (Země=1)..................................14,53
Průměrná hustota (voda=1)..........................1,29
Přitažlivost na povrchu (Země=1)...................0,79
Počet měsíců.......................................15

Hodnocení: 2.7/5 (41 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !