Pojednání o trestném činu znásilnění

Autor: Tom Lexís | 2.10.2010 22:51 | 0 komentářů | Přečteno: 1668 krát

Trestný čin znásilnění pod § 241 patří do HLAVY OSMÉ TRESTNÍHO ZÁKONA do tzv. TRESTNÝCH ČINŮ PROTI SVOBODĚ A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI, a to do ODDÍLU DRUHÉHO do TRESTNÝCH ČINŮ PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI.
Je velmi zajímavé, že po celá dlouhá léta si nikdo nevšimnul jistých skulin v této části TRESTNÍHO ZÁKONA. Už ten začátek je přece naprosto nesmyslný: „Kdo násilím nebo pod pohrůžkou bezprostředního násilí donutí ženu k souloži nebo k takovému činu zneužije její bezbrannosti, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.“ Kde je psáno, že by se do takovéto situace nemohl dostat i muž? A kde je psáno, že když už se tak stane, že musí dojít ke klasické souloži? V těchto případech by pak trestný čin spáchaný na muži zůstal nepotrestán a kdyby v případě ženy došlo k nucení do jiných sexuálních praktik (jako je orální a anální sex) tak by pachatel taktéž zůstal bez újmy. Čin pachatele by mohl být trestán pouze jako omezování osobní svobody, kde je nižší sazba než u znásilnění (max. 2 roky). Tak se stalo ve známém případu násilníka, který řádil v Praze na Jižním Městě. V jeho případě však hrálo roli několik trestných činů a šlo tedy o tzv. SOUBĚH TRESTNÝCH ČINŮ. Ke znásilněním, která byla provedena tímto způsobem, se pouze přihlíželo při udávání konečné výše trestu.
Po této aférce byla tedy vydána NOVELA TRESTNÍHO ZÁKONA a poslední verze § 241 zní:
(1) „Kdo násilím nebo pod pohrůžkou bezprostředního násilí donutí jiného k souloži nebo k jinému obdobnému pohlavnímu styku nebo kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.“
(2) „Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na osobě mladší než osmnáct let.“
(3) „Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo b) spáchá-li takový čin na osobě mladší než patnáct let.“
(4) „Odnětím svobody na deset až patnáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.“

Legenda:
Souběh trestných činů – případ, kdy pachatel spáchá 2 nebo více trestných činů předtím, než byl pro některý z nich pravomocně odsouzen; pokud jsou si činy podobné jde o tzv. recidivu
Recidivista – pachatel, který soustavně páchá úmyslné trestné činy téže povahy, ač již byl za ně trestán; v roce 1998 bylo na území ČR odsouzeno 58 recidivistů, v roce 1999 už “pouze“ 27 recidivistů a v roce 2000 33 recidivistů
Nepodmíněný trest – odnětí svobody, které se vykonává bez odkladu po právní moci rozsudku ve státním zařízení (věznice)
Podmíněný trest – odklad nástupu trestu odnětí svobody na zkušební dobu;příklad: jste odsouzen na 3 léta podmíněně na 5 let a po 5 let se musíte chovat slušně, v případě, že něco provedete jste okamžitě poslán k výkonu trestu na 3 léta
Zákaz činnosti – příklad: učitel/ka, který/á se např. dopustil/a znásilnění, dostane trest v podobě zákazu činnosti, protože by byl/a nebezpečný při výchově dětí
Obecně prospěšné práce – práce prospěšné pro společnost, soud přímo neudává druh práce, pouze délku trestu, druh práce stanoví až obecní úřad (např. úklid parku).

Hodnocení: 2.8/5 (41 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !