Počítač a jeho součásti

Autor: Kamča Nová | 14.9.2010 21:10 | 0 komentářů | Přečteno: 7792 krát

Popis : 
Pod pojmem počítač si mnoho lidí představí buď PC (osobní počítač) nebo notebook . Ve skutečnosti je tento pojem daleko širší. 
Počítač je stroj, který podle předem připravených instrukcí zpracovává data. 
Osobní počítač – typ PC ( Personál Computer) se skládá : 
• ze skříně počítače (centrální procesorové jednotky,operační paměť,pevný disk, grafická karta apod.) 
• monitoru ( či displej LCD) 
• klávesnice (tablet) 
• myš 
• modem 
• tiskárna 
• webová kamera 


Součásti počítače : 
Počítače se skládají ze dvou základních druhů komponent: 
Technické vybavení počítače (hardware), tedy fyzické komponenty (slangově tzv. „železo“), skládající se z různých (převážně elektronických) dílů. 
Programové vybavení (software), tedy informace složená z řady instrukcí, které jsou počítačem postupně provedeny. Obvykle není software nic jiného než zvláštní druh dat uložený v paměti počítače podobně jako ostatní data.

Počítačová skříň (anglicky computer case) 
je hardware pro počítače, která slouží k mechanickému upevnění všech ostatních vnitřních dílů a částí počítače. Nejčastěji se jedná o celokovové šasi se standardizovanými rozměry, úložnými šachtami (bay) a montážními otvory korespondujícími s mechanickými rozměry ostatních součástí počítače. 
Konstrukce 
Obvykle je skříň vyrobená z plechu (ocel, dural, …), ale může být i z plastu a nebo jiných materiálů. Skříň má odnímatelné víko nebo boční stěny, které po odstranění odhalí samotné šasi. Šasi je kostra skříně s vytvořenými upevňovacími plochami a otvory, do kterých se připevňují všechny interní mechanické díly počítače. 
Základem je plocha pro uložení základní desky patřičného rozměru. Obvykle je skříň univerzální pro jeden typ základní desky, například ATX a jeho varianty (micro ATX, ATX, DTX, mini ATX, flex ATX). Rozměry základní desky odpovídají rozmístění upevňovacích otvorů, otvorů v zadní stěně pro výstupní konektory, upevňovací lišty a pro rozšiřující karty. Obsahuje ovládací prvky (zapínací tlačítko, reset), indikační prvky (LED indikující zapnutí, LED indikující činnost disku) a rozšiřující konektory (USB, audio, FireWire) umístěné na čelním panelu skříně. 
Další částí skříně je místo pro upevnění napájecího zdroje pro daný typ základní desky (např. zdroj ATX). Upevňovací otvory ve skříni odpovídají rozmístění upevňovacích otvorů ve zdroji. 

Co všechno je ve skříni počítače : 
Hardware: 
Procesor (CPU – Central Processing Unit) 
je ústřední výkonnou jednotkou počítače, která čte z paměti instrukce a na jejich základě vykonává program. Pokud bychom přirovnali počítač např. k automobilu, postavení procesoru by odpovídalo motoru. Protože procesor, který by vykonával program zapsaný v nějakém vyšším programovacím jazyku by byl příliš složitý, má každý procesor svůj vlastní jazyk - tzv. strojový kód, který se podle typu procesoru skládá z jednodušších nebo složitějších instrukcí. Pod pojmem procesor se dnes téměř vždy skrývá elektronický integrovaný obvod, i když na samých počátcích počítačové éry byly realizovány procesory i elektromechanicky. 
Operační paměť 
je volatelní (nestálá) vnitřní elektronická paměť číslicového počítače typu RWM-RAM, určená pro dočasné uložení zpracovávaných dat a spouštěného programového kódu. Tato paměť má obvykle rychlejší přístup, než vnější paměť (např. pevný disk). Tuto paměť může procesor adresovat přímo, pomocí podpory ve své instrukční síti. Strojové instrukce jsou adresovány pomocí instrukčního ukazatele a k datům se obvykle přistupuje pomocí adresace prvku paměti hodnotou uloženou v registru procesoru nebo je adresa dat součástí strojové instrukce. 
Operační paměť je spojena s procesorem pomocí sběrnice, obvykle se mezi procesor a operační paměť vkládá rychlá vyrovnávací paměť typu cache. 
Grafická karta 
nebo také video adaptér je součást počítače, 
která se stará o grafický výstup na monitor, TV obrazovku či jinou zobrazovací jednotku. V případě, že grafická karta obsahuje tzv. VIVO (video - in a video-out), umožňuje naopak i analogový vstup videosignálu např. při ukládání video souborů z kamer, videopřehrávačů apod. Dříve byla grafická karta nedílnou součástí základní desky, dnes jsou grafické karty oddělené a připojené do počítače pomocí některého typu sběrnice. Grafická karta samozřejmě může být i integrovaná na základní desce počítače, v tomto případě se však jedná o tzv. low-end desky nebo desky nižší střední třídy. Pokud je grafická karta integrovaná na základní desce, lze ji vypnout a nahradit grafickou kartou, která se zasune do příslušné pozice na desce. Grafické karty jsou rok od roku složitější a výkonnější, a jelikož již dlouhou dobu obsahují vlastní mikroprocesor (GPU – graphics processing unit), paměti i sběrnice, daly by se označit za „počítače v počítači“. 
Síťová karta (Network Interface Controller) 
slouží ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti. Ve stolních počítačích má podobu karty, která se zasune do slotu (ISA, PCI, PCI-e) základní desky nebo (což je dnes daleko častější varianta) je na základní desce integrovaná. U notebooků je situace podobná, integrace převládá a pro externí připojení se používá rozhraní PCMCIA. 
Zvuková karta 
je rozšiřující karta počítače pro vstup a výstup zvukového signálu, ovládaná softwarově. 
Typická zvuková karta obsahuje zvukový čip, který provádí digitálně-analogový převod nahraného nebo vygenerovaného digitálního záznamu. Tento signál je přiveden na výstup zvukové karty (většinou 3,5mm jack-sluchátkový). 
Pevný disk (anglicky harddisk drive, HDD) 
Vnitřek disku. Ve spodní části je vidět čtecí a zápisová hlava s ramenem. Nahoře jsou pod sebou jednotlivé plotny a je vidět i osa motoru, který je roztáčí.je zařízení, které se používá v počítači k trvalému uchování většího množství dat. 
RAM (zkratka z random-access memory) 
je paměť s libovolným (náhodným) přístupem, používaná v počítačích a dalších elektronických přístrojích. Může být typu RWM (Read Write Memory), to znamená s možností opakovaného zápisu a čtení informace, nebo typu 
ROM (Read Only Memory) 
jen pro čtení. Dnes se používají polovodičové paměti tohoto typu, dříve se používaly paměti například feritové, paměti na tenkých vrstvách nebo bubnové paměti. 


Chlazení počítačů 
má za úkol odvést z vnitřku počítače ztrátové teplo, které vzniká činností součástek, z nichž je sestaven. Používá chlazení pasivní (odvod tepla je zajištěn pouze vhodným uspořádáním a materiálem), aktivní (chladicí médium je hnáno čerpadlem nebo ventilátorem), případně kombinace obou. Existují i systémy vodního chlazení či chlazení tekutým dusíkem nebo oxidem uhličitým, tyto dvě možnosti se však používají jen ve velkých výpočetních centrech. V dobách prvních sálových počítačů se využívalo i extrémních způsobů chlazení, jako například proudy vzduchu tvořené letadlovými motory. 
Základní deska 
Základní deska (anglicky mainboard či motherboard) je základním hardware většiny počítačů. 


Periferie 
je periferní neboli okrajová část nějakého většího celku, např. periferie lidského oka, periferie nějakého města apod. V oboru výpočetní techniky se obvykle jedná o zařízení rozšiřující možnosti použití počítače - je to tedy tzv. počítačová periferie. 
Rozdělení počítačových periferii 
výstupní 
tiskárna 
monitor 
reproduktor 
zvuková karta 

vstupní 
klávesnice 
myš 
scanner 
tablet 
mikrofon 
WEB kamera 
snímač čárového kódu 
snímač Braillova písma 
radiotelevizní karta 


kombinovaná vstupně-výstupní 
zařízení pro ukládání dat 

flash paměť 
vyměnitelný disk 
pružný disk 
pevný disk 
optický disk 
CD disk 
DVD disk 
magnetooptický disk 
síťová karta
 

Hodnocení: 2.4/5 (73 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !