Fyzika a astronomie

Pascal, Blaise

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 15:58 | 0 komentářů | Přečteno: 1931 krát

19.6.1623 - 19.8.1662
Francouzský fyzik, matematik, teolog a fyzolof Blaise Pascal se narodil 19. června 1623 v Clermontu v rodině místního soudce. Brzy mu zemřela matka a tak zůstala výchova na otci, který odhalil jeho velké nadání a začal jej vzdělávat. Byl to hluboce věřící křesťan. Vynikal matematickým nadáním. V 16 letech napsal rozsáhlé pojednání o Geometrii. Jako osmnáctiletý (1641) sestrojil počítací stroj a následně ho vylepšoval. Princip tohoto počítacího stroje se od současných mechanických počítacích strojů příliš nelišil.

čti více

Planety Sluneční soustavy

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 15:57 | 1 komentářů | Přečteno: 5514 krát

Ještě ve středověku se lidé domnívali, že Země je středem vesmíru a že kolem ní obíhají planety a hvězda Slunce. Později se však ukázalo, že Země je jednou z devíti planet, obíhajících kolem Slunce. Ale pořád nevěděli, že takových soustav jako je tato je téměř nekonečno.

čti více

Skleníkový jev

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 15:45 | 1 komentářů | Přečteno: 2575 krát

Co je to skleníkový efekt?
Oteplování zemské atmosféry vlivem rostoucího množství CO2 a jiných skleníkoých plynů v atmosféře. ; světelné – spektrální záření se po dopadu na zem z části zemí pohltí, ovšem částečně je i odráženo zpět do atmosféry v podobě tepelného – infračerveného záření. Při atmosférických dějích se také uvolňuje teplo a tak dochází k ohřívání především zemského povrchu ale samozřejmě i atmosférického vzduchu i když podstatně menší měrou.; vrstva, která je tvořena skleníkovými plyny zabraňuje navracení se infračerveného záření zpět do atmosféry.

čti více

Slunce

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 15:45 | 8 komentářů | Přečteno: 9131 krát

Úvod – Naše Slunce je jenom obyčejná hvězda. Na noční obloze můžeme vidět pouhým okem tisíce hvězd. Pro život na zemi je Slunce ze všech hvězd ve vesmíru nejdůležitější než všechny ostatní hvězdy dohromady. Slunce je k Zemi mnohomilionkrát blíže než ostatní hvězdy. Proto dostáváme od Slunce nesrovnatelně více energie než od všech ostatních hvězd dohromady. Snadno si představíme, co by se stalo, kdyby naráz zmizelo Slunce ! 

čti více

Sluneční soustava

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 15:43 | 0 komentářů | Přečteno: 3098 krát

Astronomové se odjakživa snažili vysvětlit, odkud se vlastně vzala naše sluneční soustava a proč v ní všechno tak krásně funguje.Nejstarší vědeckou hypotézou o vzniku sluneční soustavy je Kantova-.Laplaceova domněnka z první poloviny l8. století. Kant byl svým zaměřením spíše filozof, kdežto Laplace matematik. Proto každý k řešení problému přistupoval z jiného pohledu.

čti více

Sonary - zvuková technika

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 15:40 | 31 komentářů | Přečteno: 19831 krát

Sonary
Zkratka SONAR v angličtině znamená Sound Navigation Radar, tedy zvukový navigační radar.
Sonar je jediným přístrojem, kterým lze zjišťovat přítomnost ponořených ponorek a mimo periskopovou hloubku i hladinových plavidel. Sonar je tedy nejdůležitějším senzorem na palubách ponorek, zejména útočných.

čti více

Stav beztíže

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 15:39 | 1 komentářů | Přečteno: 2387 krát

Tíhová síla Země, neboli přitažlivá, způsobuje, že všechna tělesa jsou přitahována směrem do středu Země, jinými slovy: mají hmotnost. To znamená, že mimo dosah přitažlivé síly Země jsou všechny tělesa bez hmotnosti, neboli beztížná. Lidé a předměty se tak volně vznášejí v prostoru.

čti více

Obecná teorie relativity

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 15:32 | 0 komentářů | Přečteno: 1773 krát

Dvoudimenzionální znázornění zakřivení časoprostoru. Přítomnost hmoty mění geometrii časoprostoru a tato (zakřivená) geometrie je chápána jako gravitace.

Obecná relativita nebo obecná teorie relativity je základní fyzikální teorie gravitace formulovaná Albertem Einsteinem, která opravila a rozšířila Newtonův koncept gravitace, především v makroskopickém měřítku planet a hvězd.

Obecnou relativitu lze chápat také jako rozšíření speciální relativity. Starší teorie poskytuje správný popis elektrodynamiky a šíření světla v inerciálních vztažných soustavách a opravuje nepřesnosti Newtonovy mechaniky při vysokých rychlostech. Obecná relativita navíc hraje mezi fyzikálními teoriemi jedinečnou roli v tom smyslu, že vykládá gravitační pole jako geometrický fenomén. Přesněji řečeno předpokládá, že libovolný objekt s vlastní hmotností zakřivuje „prostor,“ ve kterém se nachází, a toto zakřivení se projevuje jako gravitace. Abychom pochopili tuto rovnost, není dobré uvažovat, že by gravitace způsobovala nebo byla způsobována zakřivením časoprostoru, ale spíše, že gravitace je zakřivení časoprostoru. Teorie od svého formulování v roce 1915 dodnes přežila všechny experimenty pokoušející se o její falzifikaci.

Základní principy


Obecný princip relativity:

+Fyzikální zákony jsou stejné pro všechny pozorovatele.
+Princip obecné kovariance: Fyzikální zákony mají stejnou formu nezávisle na vztažné soustavě.
+Volné testovací částice se pohybují po geodetikách.
+Princip lokální lorentzovské invariance: Pro všechny volné pozorovatelky platí lokálně zákony speciální teorie relativity.
+Časoprostor je obecně zakřivený.
+Zakřivení časoprostoru je udáváno rozložením energie a hybnosti v časoprostoru: Tento fakt v OTR popisuje Einsteinův gravitační zákon.

Časoprostor jako zakřivená lorentzovská varieta


V obecné relativitě se používá širší zavedení časoprostoru, než ve speciální teorii relativity. V obecné teorii relativity je časoprostor:
zakřivený: má neeukleidovskou geometrii. Oproti tomu ve speciální relativitě je časoprostor plochý.
lorentzovský: Metrika časoprostoru musí mít smíšenou signaturu, což je stejné jako ve speciální relativitě.
čtyřrozměrný: aby byly zastoupeny jak tři prostorové rozměry tak čas. Toto je rovněž převzaté ze speciální relativity.

Zakřivení časoprostoru (způsebené přítomností hmoty a hybnosti) si lze názorně představit např. následujícím způsobem. Umístíme-li těžký předmět (např. bowlingovou kouli) na trampolínu, vznikne v ní prohlubeň, která povrch trampolíny zakřivuje. Obdobně přítomnost velkého množství hmoty zakřivuje ve svém blízkém okolí časoprostor. Je-li přitom těleso hmotnější, zakřivuje časoprostor ve větším rozsahu a více (srovneme v naší analogii s trampolínou např. zakřivení způsobené bowlingovou koulí a tenisovým míčkem). Obdobně zakřivení závisí na hustotě (kulička ze železa zakřiví trampolínu více než stejná kulička z plastu.) Pokud cvrnkneme do takto vzniklého důlku malou kuličku správnou rychlostí, bude v něm „obíhat“ kolem bowlingové koule. To je analogické s obíháním planet v gravitačním poli.

Je zde rovněž patrná skutečnost, že obecná relativita neuvažuje s působením síly na dálku, jako u Newtonovy teorie gravitace, ale že testovací částice reaguje na zakřivení časoprostoru tak, aby se pohybovala po nejpřímější dráze (specielně skutečnost, že je dráha nejpřímější z analogie vidět není, to je pravda jen v časoprostoru se smíšenou signaturou metriky) a zakřivení časoprostoru zpětně reaguje na rozložení hmoty.

čti více

Termonukleární fúze

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 15:21 | 0 komentářů | Přečteno: 1341 krát

V posledních letech stále větší množství lidí, hlavně ekologů, mluví o brzkém vyčerpání přírodních zdrojů a o znečištění naší planety odpadem z dnes využívaných procesů produkujících energii. Nejen, že získávání energie spalováním fosilních paliv je relativně málo účinné, neekologické, ale hlavně zásoby uhlí i ropy se neuvěřitelně rychle zmenšují. Jistým dočasným řešením jsou jaderné štěpné reakce, které jsou už čistší a efektivnější, ale stále to jaksi „není ono“. Hlavní nevýhodou je produkce vysoce radioaktivního odpadu.

čti více

Tření

Autor: Tom Lexís | 15.1.2010 15:20 | 0 komentářů | Přečteno: 1830 krát

Na těleso v pohybu působí přirozeně určité brzdné síly. Například pták musí překonávat odporovou sílu vzduchu a ryba odporovou sílu vody. Když posouváme těleso po pevné podložce, nemluvíme o odporové, ale o třecí síle. To působí vždy proti směru pohybu tělesa a tím ho brzdí. Může mít dvě příčiny.

čti více

2

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !