Životní cyklus výrobku

Autor: Tom Lexís | 6.1.2010 18:55 | 0 komentářů | Přečteno: 3112 krát

Autorem je Michal Soukup (migon@atlas.cz)
Referát/slohovou práci je možno uveřejnit pouze na stránkách www.maturita.cz jehož provozovatelé mají výhradní právo na distribuci na internetu.
Jakékoliv jiné využití kromě odevzdání ve škole či použití jako podkladů pro jiné práce bude bráno jako porušení autorských práv, které se na toto dílo vážou.
Tato práce nebyla hodnocena
PS: kontrolujte po mě pravopisné chyby jsem na CJ prase.
Životní cyklus výrobku
Se skládá ze 4 fází:
Uvedení,
Růst,
Zralost,
Úpadek.

Každá z těchto fází je charakterizovaná jinou strukturou a výší prostředků na straně příjmů i výdajů. Tyto rozdíly se týkají:
prostředků na propagaci,
výší ceny, výší prodeje
apod.

Před uvedením výrobků je jisté že výrobek projde všemi fázemi vývoje ale není jasné jak dlouhá bude doba jednotlivých fází.
Rozeznáváme tři různé pojmy výrobků:
výrobková třída, výrobková skupina, značka výrobku.
Výrobková třída je skupina výrobků uspokojující určitou specifickou potřebu
 (skupina psací stroje).
Výrobkovou skupinou rozumíme odlišení v rámci výrobkových tříd jde tedy o bližší specifikaci (psací stroje mechanické, elektrické, elektronické s pamětí). Značkou výrobku pak rozumíme samotnou značku výrobku například Olivety.
Fáze uvedení výrobku

Jde o chvíli ve kterou se výrobek objeví na trhu tj. Když se začne prodávat. O existenci výrobků kupující zpravidla nemají tušení a ani prodejci o produktu nevědí. Jelikož poptávka je velice nízká je v této fázi životního cyklu produkt velice propagován.
Probíhá reklamní a stimulační kampaň
.
V této fázi vykazuje podnik ´velmi malý zisk.
V současné době začíná reklamní kampaň ještě pře samotným uvedením na trh aby na trhu vznikl nedostatek.
Lidem kteří v této chvíli výrobek nakupují se říká INOVÁTOŘI. Tvoří max 2,5% kupujících.

Fáze růstu

V této fázi se zvýší prodej a také zisky kupují i takzvaní osvojitelé, kteří poměrně brzo po uvedení na trh kupují nové výrobky. K tomuto zvýšení dochází zejména kvůli reklamě a předávání informací tzv. „od úst k ústům“. (prostě informace se šíří ústně mezi lidmi).
Díky zvýšení objemu prodeje je jednotka nákladů na jedninu výrobku snížená. Jelikož začíná stoupat poptávka dochází k tomu že i konkurence se pokusí uvést na trh podobný nebo inovovaný výrobek. I původní výrobce tak vyhledává nové možnosti (inovuje výrobek, hledá jiné distribuční kanály, hledá jiné segmenty trhu).Je možné, že dochází ke snížení ceny
, to zpravidla proto aby firma získala co největší podíl na trhu.

Fáze zralého výrobku

Tato fáze trvá déle než předcházející.
V tuto chvíli je povědomí o výrobku nejvyšší a taktéž i poptávka po něm. Jakmile dosáhne prodej vrcholu prodej začne klesat protože trh je nasycen. V této chvíli jsou náklady
 podniku nejnižší naopak nejvyšší je zisk. Reklama se specializuje na kvalitativní rozdíl od konkurence. Kupují v této době životního cyklu výrobku se nazývají počáteční většinou a jde o zákazníky obezřetné kteří kupují jen když jsou si jisti kvalitou (neriskují), avšak přijímají výrobky dříve než průměrný kupující. O něco později kupuje výrobek i skupina tzv. Pozdní většina, které je skeptická k novým výrobkům a kuje jen opravu ověřené výrobky. Firma se snaží toto období co nejvíce prodloužit.

Fáze úpadku výrobku

Jde o konečnou fázi cyklu výrobku.
Situace na trhu žene poptávku dolu jde zpravidla o technický pokrok, změny ve společnosti módnost, konkurence. Prodej upadá zájem maloobchodu značně klesá. Podnik v této chvíli zpravidla snižuje cenu aby nalákal potenciální (nové kupující). Zákazníci kteří začnou kupovat výrobek v této fázi se nazývají opozdilci. Skupina opozdilců je vázána tradicí nemění moc styl jde zpravidla o starší osoby (důchodci apod.). Taktéž výrobek kupují věrní (stálí zákazníci).

Odchylky v životním cyklu výrobku

Na životní cyklus působí, ale i jisté výkyvy. Jedná se zejména o módu a technické výrobky.
Odchylka nový život -> tj. výrobce nalezne pro výrobek nové použití (specializuje se na nový segment trhu).

Styl jde o určitý způsob představení výrobku, jelikož určitý styl převládá v určitou dobou je stylizace do tohoto aktuálního stylu výhodná a prodlouží život výrobku.

Móda je ve společnosti převládající a hlavně oblíbený styl. Pokud je módnost výrobku aktuální je prodejnost výrobku zvýšena pokud dojde k zastarání za módou prodej strmě klesá a většinou je nutno snižovat ceny.
Výstřelky jsou velice intenzivní avšak poměrně krátké výkyvy v módnosti

Hodnocení: 2.3/5 (31 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !