Severní Amerika-Osvojování SA člověkem

Autor: Tom Lexís | 26.1.2010 14:57 | 0 komentářů | Přečteno: 3746 krát

OSVOJOVÁNÍ SEVERNÍ AMERIKY ČLOVEKEM

Osvojování Ameriky zahájili předkové Indiánů a Eskymáků asi před 30 000 lety,když z Asie,ze Sibiře,začali přecházet přes tehdy existující pevninské spojení obou kontinentů v místě dnešního Beringova průlivu.Postupovali za zvěří stále na jih,až po dlouhé době dosáhli jižního cípu Ameriky.Jejich malý počet, obrovské prostory a nutnost přizpůsobovat se měnícím se podnebným podmínkám byly příčinou mnoha indiánských kmenů, lišících se od sebe jazykem a stupněm vývoje.Zabíraly se hlavně lovem a sběračstvím.
První Evropané dosáhli pobřeží Severní Ameriky již kolem roku 1000.Byli to zejména Vikingové z Islandu,kteří se však vrátili zpět a jejich prvenství upadlo v zapomnění.Osvojování Severní Ameriky Evropany nezačalo tedy až jejím objevením 12.října 1492 Italem ve španělských službách Kryštofem Kolumbem.Ten v přesvědčení,že Země je kulatá,chtěl západním směrem nalézt nové obchodní spojení do Indie,protože východní cestu kolem Afriky ovládli Portugalci.proto po přistání na jednom z ostrovů Bahamského souostroví nazval tamní obyvatele Indiány.Ale netušil, že objevil nový kontinent a že jeho cesta způsobila zásadní zvrat ve vývoji lidstva, že v Evropě znamenala počátek novověku.
Od 16. století pronikali Evropané do nitra Severní Ameriky třemi směry.Nejdříve od jihu postupovali Španělé, kteří zabrali území dnešního Mexika a jihozápadu USA.
Již počátkem našeho století se staly USA nejvyspělejším a nejbohatším státem světa a jsou jím dosud.

Osvojování Severní Ameriky,zejména USA a Kanady,bylo velkolepým a převratným historickým procesem.Jednou z hlavních vad na tomto procesu bylo až do druhé poloviny 19.století postupné vyvražďování Indiánů a jejich zatlačování do rezervací umístěných zpravidla v málo úrodných oblastech hornatého západu.Indiáni získali v USA občanská práva až v roce 1924.
Osvojování Ameriky Evropany obohatilo oba kontinenty vzájemnou výměnou četných druhů rostlinstva a zvěře.Osídlování Severní Ameriky doprovázené šířením zemědělství,podstatně změnilo tamní krajiny.Východně od Mississippi se výrazně zmenšila plocha lesů ve prospěch plantáží.Prérie na západě byly zčásti rozoráním přeměněny na obilnici světa,trpící však silnou erozí úrodné půdy.Početná stáda bizonů byla téměř vybita.
Do příchodu Evropanů žili nečetní Indiáni v souladu s životním prostředím.Evropská průmyslová civilizace jej však během posledních 150 let výrazně změnila.Naproti tomu v Evropě a v Asii se životní prostředí člověka měnilo postupně několik tisíc let.Již v roce 1872 byl v USA založen první národní park na světě – Yellowstonský (jeloustonský).USA mají přísné zákony na ochranu životního prostředí.

Prvními obyvateli Severní Ameriky byli Indiáni a Eskymáci,jejichž předkové přišli z Asie.Její osvojování Evropany od 16. století značně změnilo krajinu,znamenalo výměnu četných druhů rostlin a živočichů.Evropská civilizace a tržní ekonomika měli v USA a v Kanadě příznivé přírodní a společenské podmínky pro rozvoj.Proto jsou USA nejvyspělejším státem světa.

Hodnocení: 2.3/5 (54 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !