Dějepis

Renesance

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 15:47 | 1 komentářů | Přečteno: 2950 krát

Renesanční epochou končí středověk. Renesance vzniká ve 14. století v Itálii, v zemi, kde přetrvává dědictví antiky. Naše stavebnictví ovládla od konce 15. do začátku 17. století.

Pojem „renesance“ se poprvé objevuje v životopisném díle Giorgia Vasariho po roce 1550. Renaissance, italsky rinasciento, znamená znovuzrození, obrození, nový rozkvět. Nový sloh se vědomě obrací k antickému kulturnímu dědictví (znovuzrození, znovuobjevení antiky), odmítá teologický mysticismus středověku (poznání Boha cestou lásky při potlačení rozumu) a klade důraz na rozumové poznání a věci reálného pozemského světa.

čti více

Jiří z Poděbrad

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:11 | 2 komentářů | Přečteno: 3531 krát

(1458 - 1471)

Nepříjemné záležitosti čekaly krále Jiřího okamžitě po nástupu na trůn. Pro zvolení Jiřího z Poděbrad se totiž vyslovili jen představitelé stavů Království českého, zatímco zástupci katolických vedlejších zemí se aktu na Staroměstské radnici nezúčastnili a proti Jiřímu se postavili. Obratným postupem se však Poděbradovi podařilo získat uznání na celém území ale i respekt v středoevropském prostoru. 

čti více

Jan Amos Komenský

Autor: Tom Lexís | 10.12.2009 12:10 | 2 komentářů | Přečteno: 4226 krát

JAN AMOS KOMENSKÝ (1592 - 1670)
Český teolog, filozof, spisovatel, pedagog a poslední biskup Jednoty bratrské.
Život a nejvýznamější spisy
Narozen na Uherskobrodsku, přesné určení místa je dosud předmětem komeniologického bádání.
Po studiích na bratrské škole v Přerově a německých evangelických školách byl r. 1616 vysvěcen na kněze. R. 1618 se ujal řízení bratrského sboru ve Fulneku, kde ho také zastihla porážka českého stavovského povstání.

čti více

5

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !