Dante Alighieri

Autor: Jana Murčá | 11.9.2010 18:57 | 0 komentářů | Přečteno: 2661 krát

Dante Alighieri (patrně 2. polovina května (ve znamení blíženců) 1265 Florencie – 13./14. září 1321 Ravenna) byl jedním z nejvýznamnějších italských básníků, významně však přispěl také k vývoji jazykovědy a italské jazyka a k vývoji politické filozofie. Jeho největším dílem je Božská komedie (původním názvem Commedia), pro dějiny politické filozofie má velký význam latinský spis De monarchia. Dante je rovněž považován za tvůrce spisovné italštiny, kterou svými díly prosadil. Svůj přístup teoreticky zdůvodnil v díle De vulgari eloquentia (O řeči lidové). 

Mladý Dante navštěvoval nejdříve pravděpodobně jednu z řádových škol ve Florencii (dominikánskou u Santa Maria Novella nebo františkánskou u Santa Croce). V letech 1285 - 1287 pobýval na tehdy nejslavnější a nejstarobylejší evropské univerzitě v Bologni. Neskládal zde však žádné zkoušky, nezískal žádný univerzitní gradus a zdá se, že ani příliš nenavštěvoval univerzitní přednášky. Na tehdejší dobu důkladné filozofické vzdělání získal později až jako čtyřicetiletý, kdy již jako vyhnanec pobýval na univerzitě v Paříži (jeho studium v Paříži je však nejisté) a možná i v Padově. 

Dosáhl značného vzdělání, zabýval se studiem antického i soudobého italského a provensálského básnictví, především antická poezie byla jeho vzorem. 

Dante se nejpozději roku 1295 aktivně se zapojil do politického života ve Florencii, formálně byl členem cechu lékařů a lékárníků (politiky se fe Florencii mohli účastnit pouze členové cechů). Podle některých narážek v jeho dílech[1] se soudí, že se v roce 1289 zúčastnil bitvy u Campaldina, ve které byly poraženi ghibellinové (příslušníci šlechtické strany). Stál na straně cerchiovců, později označovaných jako "bílí" nebo "bílí guelfové„. Bílí byli protivními strany Donatiů - “černých guelfů". 

Ranější díla 

* Nový život (La vita nuova) – 1291, sborník milostné poezie o jeho lásce k Beatrici, jednotlivé sonety a kanzony jsou spojeny komentářem 
* O řeči lidové (De vulgari eloquentia) – 1304, nedokončený traktát psaný latinsky 
* Hostina (Il convivio) – 1307, nedokončeno, pokusil se zapsat všechno vědění tehdejší doby 
* De monarchia – 1310 (česky překládáno jako O jediné vládě někdy i jako O světovládě či jinak) 


Božská komedie a pozdější díla 

* Božská komedie (Commedia, později La divina commedia) - cca 1306 - 1320 
o Očistec (Purgatorio) 
o Peklo (Inferno) 
o Ráj (Paradiso) 

Hlavní dílo, jeden z největších eposů lidské historie. Toto rozsáhlé dílo psal Dante mnoho let. Původně mělo být oslavou Beatrice, ale jak práce na něm postupovaly, stalo se alegorickým zobrazením lidstva a vesmíru, je plná symbolismu, filozofických a historických narážek. Je básnickým vyjádřením obrazu křesťanského středověku, který vytvořili nejvýznamnější scholastičtí myslitelé Albert Veliký a Tomáš Akvinský. Byla napsána italským (tehdy „lidovým“) jazykem a výrazně přispěla k jeho spisovnému ustálení. 

* Eclogues – 1319 

* Quaestio de situ aque et terre – 1320

Hodnocení: 2.1/5 (29 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !