Ozónová díra - kratší referát

Autor: Jana Malá | 5.1.2011 19:10 | 6 komentářů | Přečteno: 11425 krát

Vznik ozonové díry

Od roku 1930 jsou vyráběny halogenované uhlovodíky (freony), které jsou použity v chladicích a hnacích médiích, v aerosolech, nadouvadlech, hasicích přístrojích a čisticích prostředcích. V roce 1974 byla poprvé vyslovena hypotéza (která se později potvrdila), že freony, ač mnohdy několikrát těžší než vzduch, pronikají do stratosféry (10 až 50 km nad povrch Země), kde se z nich odštěpuje chlór a fluor, které se podílejí na katalytickém rozkladu ozonu. Snižují tak obsah ozonu ve stratosféře. Ozonová vrstva absorbuje část ultrafialového záření (280-320 nm), které má nepříznivé účinky na život na Zemi.První pozorování ozonové díry

Ozonová díra byla poprvé pozorována počátkem 80. let 20. století nad Antarktidou. V roce 1985 tam v září a říjnu poklesla koncentrace ozonu na polovinu dlouhodobého průměru. Později byl naměřen kolísavý úbytek stratosférického ozonu nad Jižní Amerikou a Austrálií a později také nad Arktidou na severní polokouli. Rekordní snížení bylo v letech 1992 až 1993 a dlouhodobě je sledováno nad nejobydlenějšími oblastmi světa o cca 0,5 % za rok.Důsledky ozonové díry

Zeslabená vrstva ozonu představuje větší pravděpodobnost průniku UV-B a UV-C záření, které je karcinogenní. U lidí a zvířat může zvýšená intenzita UV záření způsobit poškození zraku, vyvolat rakovinu kůže a snížení imunity. U rostlin včetně mořského fytoplanktonu snížený růst a sníženou odolnost vůči škůdcům.

 

Řešení a legislativa

Zastavení výroby, dovozu, vývozu freonů (náhrada ve výrobě jinými látkami), sběr a recyklace freonů je dosud v oběhu.

V roce 1987 byl uzavřen Montrealský protokol – dohoda o snížení a ukončení výroby. Signatářské země nebudou obchodovat s freony se zeměmi, které nepodepsaly. Dále byl vytvořen fond na pomoc rozvojovým zemím. Zpřísňující dodatky k této dohodě byly přijaty v letech 1990, 1992, 1995 a 1997.

Česká republika v roce 1995 schválila i díky úsilí nevládních ekologických organizací (Hnutí Duha, Děti Země, STUŽ) nový zákon, který nahradil nevyhovujícího z roku 1993.

 

Současný stav

Průmyslové země ukončily výrobu freonů v roce 1996; Evropská unie již v roce 1994. Jako náhrady jsou používány propan-butan, amoniak, voda, kyselina citrónová. Rozvojové země by měly ukončit produkci freonů do roku 2010. V letech 1986 až 1994 stoupla však jejich produkce o třetinu.

 

Problémy

V roce 1995 byla pětina freonů pašována.[zdroj?] Dalšími problémy jsou prodeje starých technologií ve třetím světě a dlouhověkost freonů – stovky let vydrží v atmosféře.[1] Dále se některé „měkké“ látky poškozující ozon, jako freony HCFC a pesticid metylbromid dosud smějí vyrábět. Freony se podílejí také na globálním oteplování.

Hodnocení: 2.7/5 (96 hlasů)

Komentáře (6)

Napsal: | 22.10.2017 16:11 | Odpovědět

8-) 8-) :-! :-! :-! :-! :-! :-D ;-) ;-) 8-) :-/ :-/ :-/ *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *LOL* *YES* ;-) :-) :-( :-!

Napsal: | 22.10.2017 16:05 | Odpovědět

8-) 8-) :-! :-! :-! :-! :-! :-D ;-) ;-) 8-) :-/ :-/ :-/ *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *ROFL* *ROFL* *ROFL* *LOL* *YES* ;-) :-) :-( :-!

Napsal: | 29.4.2013 16:00 | Odpovědět

*WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *WALL* *W*WALL*

Napsal: | 29.4.2013 15:59 | Odpovědět

:-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

Napsal: | 10.10.2011 09:29 | Odpovědět

je to trapný....! trapný jak moje máma

Napsal: | 7.6.2011 17:41 | Odpovědět

Jak dlouho ti trvalo, než jsi to zkopíroval z wikipedie, konkrétně z http://cs.wikipedia.org/wiki/Ozonov%C3%A1_d%C3%ADra?...

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !