Ozon

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:42 | 0 komentářů | Přečteno: 1670 krát

Ozon je zvláštní plyn, jehož molekula je tvořena třemi atomy kyslíku. Je součástí tenké vrstvy atmosféry, která pohlcuje nebezpečné ultrafialové záření ze Slunce. Průměrná celosvětová tloušťka ozónové vrstvy je 300 Dobsonových jednotek. S ozonem se můžeme setkat také při povrchu Země, kdy již naše zdraví nechrání, ale naopak poškozuje.
Velkým celosvětovým problémem je úbytek ozonu nad Antarktidou a s tím související vznik tzv. ozónové díry. Poprvé byla objevena v roce 1985. Jde o každoročně se opakující jev, kdy začátkem srpna začíná růst oblast s nízkým množstvím ozonu, v září dosahuje tato oblast rozlohového maxima a koncem září a v říjnu bývají naměřeny nejnižší hodnoty ozonu. Ozónová díra obvykle mizí začátkem prosince. Letos se díra zjevila nepatrně dříve než jindy a také zmenšovat se začala již v polovině října. Velikostně můžeme ozónovou díru přirovnat zhruba k Severní Americe. V letošním roce byla průměrná velikost ozónové díry 21 milionů km2, což je podobný údaj jako v minulých čtyřech letech. Největší průměrná velikost ozonové díry byla naměřena v roce 1993 a to 21, 8 milionu km2.
Centrální oblast výskytu ozonové díry je 12 až 20 km nadmořské výšky. Velikost a hloubka ozonové díry a celková hodnota ozonu závisí na meteorologických podmínkách a na množství chloru v atmosféře a možná také, jak se vědci domnívají, na přítomnosti prachu a síry ze sopečných erupcí.
Výsledky vědeckých pozorování vedly k uzavření tzv. Montrealského protokolu, který zavázal mnoho zemí k postupnému zákazu používání sloučenin poškozující ozon.
Jeden z vědců, zabývající se problematikou ozónových děr, Dr. Richard Stolarski, řekl: "Tyto hluboké a rozsáhlé ozonové díry se budou pravděpodobně tvořit každoročně, dokud množství chloru v stratosféře nepoklesne do stavu před vytvořením ozonové díry."

Hodnocení: 2.6/5 (36 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !