Organismus

Autor: Tom Lexís | 11.12.2009 17:41 | 0 komentářů | Přečteno: 2449 krát

Život existuje prostřednictvím organismů, živých jedinců. Z hlediska funkce každý organismus představuje ohraničenou soustavu, která není ale od okolního, zpravidla neživého prostředí, zcela oddělena. Je charakterizován těmito základními vlastnostmi: 

charakteristika organismu ,vlastnosti organismu

1. -je vybaven určitým souborem tělesných znaků
-má charakteristický tvar těla, vzhled, velikost, hmotnost a uspořádání orgánů

2. -je typický svými životními projevy
-v jeho těle probíhá metabolismus čili výměna látek a energie s vnějším prostředím

3. -od svého početí se postupněa nezadržitelně mění
roste a vyvíjí se, dospívá, zraje, stárne a směřuje k úmrtí

4. -je dráždivý
-prostřednictvím specifických struktur, buněk či orgánů reaguje na podněty přicházející z vnějšího prostředí

5. -rozmnožuje se (reprodukuje)
-dává život svým potomkům

6. -svým způsobem je nesmrtelný
-předává prostřednictvím genů své vlastnosti potomstvu

7. -má specifické požadavky na výživu
-je buď autotrofní, vytváří si sám látky potřebné k životu (jako zelené rostliny
a sinice schopné fotosyntetické asimilace), nebo je heterotrofní, přijímá živiny vytvořené jinými organismy (živočichové živící se rostlinami,
houby, bakterie a viry)

Ať se jedná o rostlinu (rostlinný organismus), živočicha (živočišný organismus), houbu, bakterii nebo jakýkoli jiný organismus, stále slyšíme slovo – organizovat. Vzniklo z latinského organisatio, organizace, uspořádání. Ano, ve světě přírody má vše svůj pevný řád a systém, který je přesně dodržován. Každá organela, každá buňka, každý kousek tkáně, každý orgán, každý orgánový systém má svou stavbu, velikost, tvar, funkci a úlohu v těle a v životě celku, organismu – jedince. A jedinec, jak již víme, má své místo a svou funkci v ekosystému. Z hlediska stavby těla a složitosti vnitřního uspořádání těla rozeznáváme organismy jednobuněčné (mikroorganismy – bakterie, kvasinky, prvoci, sinice a některé řasy) a organismy mnohobuněčné (makroorganismy – rostliny a živočichové včetně člověka).

Hodnocení: 2.4/5 (27 hlasů)

Komentáře (0)

Přidat komentář

Odeslání komentáře
Pro tučné písmo použijte [B]text[/B] pro kurzívu [I]text[/I]
Smajlíci: :-) ;-) :-( :-D :-! 8-) :-/ *WALL* *ROFL* *LOL* *YES*

© Copyright 2008 - 2010 Portik.cz - all rights reserved, realizace Live trading, s.r.o.
Nezodpovídá za kvalitu, zdroj a prává všech uveřejněních referátů !